ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ HAWKERS

 

1. Ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη και γενικές πληροφορίες

 

Η HAWKERS είναι η εμπορική ονομασία της εταιρείας PLAY HAWKERS, S.L. Οι παρόντες Όροι και Συνθήκες διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστοτόπου www.hawkersco.com (στο εξής, Ιστότοπος) ιδιοκτησίας της PLAY HAWKERS, S.L. (στο εξής, HAWKERS), με εταιρικό αριθμό φορολογικού μητρώου (C.I.F.) B-54754718 και έδρα επί της οδού Marie Curie, 34, Polígono Industrial, 03203, Elche (Αλικάντε), καθώς και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από την HAWKERS στον Ιστότοπό της.

Η HAWKERS παρέχει αυτόν τον Ιστότοπο που διέπεται από τους παρόντες Όρους και Συνθήκες. Όταν μπαίνει στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές του Ιστοτόπου, ο χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Συνθήκες.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν απαιτεί την εγγραφή του Χρήστη. Η σύναψη όμως οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την HAWKERS προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη και την αποδοχή αυτών των όρων πριν από την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Μέσω του Ιστοτόπου, η HAWKERS προσφέρει στους Χρήστες γυαλιά ηλίου μάρκας HAWKERS.

Οι παρόντες Όροι και Συνθήκες της HAWKERS που περιγράφονται στη συνέχεια, ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της HAWKERS και των Χρηστών στα πλαίσια του Ιστοτόπου. Είναι οι μόνοι Όροι και Συνθήκες εφαρμοστέοι στη χρήση του Ιστοτόπου (υπό την επιφύλαξη του ότι για συγκεκριμένες υπηρεσίες θα μπορούν να υπάρχουν ειδικοί όροι) και για την πραγματοποίηση των παραγγελιών μέσω του Ιστοτόπου και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία μεταξύ της HAWKERS και του Χρήστη.

 

2. Δεδομένα του Χρήστη

 

Για την αγορά των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου, ο Χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί μέσω του εντύπου εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο.

Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου των παρεχόμενων δεδομένων και πληροφοριών και για τον έλεγχο της πρόσβασης στον υπολογιστή του και στους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να αποφύγει μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι τα δεδομένα του έχουν τεθεί σε γνώση κάποιου τρίτου, ή εάν έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη εξουσιοδοτημένο, ή με την υποψία ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στην HAWKERS.

Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων του και να ενημερώσει την HAWKERS όταν υπάρξει κάποια μεταβολή και/ή τροποποίηση των πληροφοριών που παρείχε στη διαδικασία της αγοράς.

 

3. Παραγγελίες και όροι πώλησης

 

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου της HAWKERS προορίζονται για αγορά από τους Χρήστες γυαλιών ηλίου της μάρκας HAWKERS.

Για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία στην HAWKERS, ο Χρήστης θα πρέπει να να είναι μεγαλύτερος από 18 ετών.

Από τον Ιστότοπο www.hawkersco.com, η HAWKERS πραγματοποιεί την αποστολή των παραγγελιών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Για να πραγματοποιήσει τις παραγγελίες μέσω του Ιστοτόπου, ο Χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να καταχωρήσει μια σειρά από δεδομένα μέσω του εντύπου αγοράς, δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της παραγγελίας αγοράς.

 

4. Τιμή, τρόπος πληρωμής και εκπτωτικοί κωδικοί

 

Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία στο έντυπο, ο Χρήστης οφείλει να πραγματοποιήσει την πληρωμή με τα μέσα πληρωμής που αναφέρονται στον Ιστότοπο.

Μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, ο Χρήστης θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται μια σύνοψη των προϊόντων που αγοράστηκαν, του τρόπου αποστολής που ζητήθηκε και της διεύθυνσης αποστολής.

Εάν τη στιγμή της πραγματοποίησης της πληρωμής σημειωθεί κάποιο πρόβλημα που την καθιστά αδύνατη, ο Χρήστης θα λάβει ένα αυτόματο μήνυμα σφάλματος κατά την πληρωμή και η παραγγελία του δεν θα διεκπεραιωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία της πληρωμής.

Οι τιμές των υπηρεσιών εκφράζονται σε Ευρώ (€), περιλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων διαχείρισης και αποστολής, το ποσό των οποίων θα αναφερθεί τη στιγμή της οριστικής επιβεβαίωσης κάθε παραγγελίας.

Η HAWKERS θα μπορεί να προσφέρει περιοδικά εκπτωτικούς κωδικούς στους Χρήστες. Αυτές οι εκπτώσεις θα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στα πλαίσια των ειδικών οδηγιών της HAWKERS αναφορικά με κάθε κωδικό, και σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν κωδικό ανά παραγγελία.

Η χρήση των κωδικών έκπτωσης δεν είναι συμβατή με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες και συλλογές.Market Place Hawkers Promotion

η προσφορά ισχύει μόνο για τα μοντέλα των επωνυμιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα hawkersco.com.

 

5. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HAWKERS

 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο σε κάθε περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών, στις φωτογραφίες του, στις γραφικές ή στα γραφήματα ή στις εικονογραφικές τους αναπαραστάσεις ή στα βίντεο καθώς και στις εμπορικές τους ονομασίες, στις μάρκες ή στα κάθε είδους διακριτικά σήματα, είναι καθαρά ενημερωτικής φύσης. Κατά συνέπεια, η HAWKERS δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για την ύπαρξη λαθών σε αυτές τις πληροφορίες, αν και δεσμεύεται να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για να επανορθώσει το συντομότερο δυνατόν αυτά τα λάθη ή παραλείψεις αφού ενημερωθεί σχετικά.

 

6. Επιστροφές και δικαίωμα υπαναχώρησης

 

6.1. Επιστροφές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

 

Ο Χρήστης θα μπορεί να επιστρέψει στην HAWKERS, χωρίς καμιά επιβάρυνση, οποιοδήποτε προϊόν παρουσιάζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα. Έχοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που αγοράζονται, ο Χρήστης θα έχει μια προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα λάβει γνώση του ελαττώματος του προϊόντος για να γνωστοποιήσει στην HAWKERS τη μη συμμόρφωσή του με αυτό. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας συμφωνίας, οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά θα αναληφθούν από τον Χρήστη.

Η επιστροφή των προϊόντων που παρουσιάζουν κατασκευαστικά ελαττώματα, θα γίνει χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Χρήστη.

Για την πραγματοποίηση της επιστροφής, o Χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την HAWKERS εντός της προαναφερόμενης περιόδου ενός μηνός στη φόρμα  επικοινωνίας μας, αναφέροντας το προϊόν ή τα προϊόντα αντικείμενο της επιστροφής, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία και μια λεπτομερή λίστα των ελαττωμάτων που έχει εντοπίσει σε αυτά.

Αφού η HAWKERS λάβει το μήνυμα του Χρήστη, θα τον ενημερώσει εντός προθεσμίας 3 –5 εργάσιμων ημερών εάν είναι δόκιμη ή όχι η επιστροφή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η επιστροφή είναι δόκιμη, η HAWKERS θα υποδείξει στον Χρήστη τον τρόπο παραλαβής ή της αποστολής στα γραφεία/αποθήκες της του ελαττωματικού προϊόντος.

Τα γραφεία/αποθήκες που οι Χρήστες μπορούν να στείλουν το ελαττωματικό προϊόν είναι τα παρακάτω:

 

- Γραφεία στην Ισπανία: Play Hawkers S.L C/ Marie Curie, 34, Elche Parque Empresarial 03203 Elche (Αλικάντε) Ισπανία

- Αποθήκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Shipwire Inc. 1409 S Lilac Ave Bloomington, CA 92316 Η.Π.Α.

- Αποθήκη στην Αυστραλία: PLY RETURNS PO BOX 6035 CHULLORA, NSW, 1405

 

Κάθε επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει όλες του τις ετικέτες, συσκευασίες και -ενδεχόμενα-, εγγράφων και πρωτότυπων αξεσουάρ που το συνόδευαν. Αν δεν τηρηθεί αυτό εκ μέρους του Χρήστη, η HAWKERS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει την επιστροφή.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος και τη διαπίστωση των ελαττωμάτων του, η HAWKERS θα δώσει τη δυνατότητα στον Χρήστης να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο με ταυτόσημα χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτή η επιλογή είναι αδύνατη ή δυσανάλογη για την HAWKERS.

Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης στοκ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η αποστολή άλλου προϊόντος ταυτόσημων χαρακτηριστικών, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ της λύσης της σύμβασης (δηλαδή, της επιστροφής του ποσού που έχει καταβάλλει) ή του να ζητήσει την αποστολή άλλου προϊόντος της επιλογής του Χρήστη.

Η παράδοση του προϊόντος ταυτόσημων χαρακτηριστικών ή ενός νέου μοντέλου της επιλογής του Χρήστη, ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί, θα πραγματοποιηθεί εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η HAWKERS επιβεβαίωσε στον Χρήστη την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή την αποστολή του νέου μοντέλου.

Η αντικατάσταση, η αποστολή ενός νέου μοντέλου ή η λύση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Χρήστη.

Εάν ο Χρήστης προβεί στη λύση της σύμβασης, η HAWKERS θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του συνόλου του ποσού που κατέβαλε ο Χρήστης για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος (περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

Η HAWKERS ενημερώνει τους Χρήστες ότι η προθεσμία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που θα έχει χρησιμοποιήσει ο Χρήστης για την αγορά του προϊόντος:

 

-Εάν ο Χρήστης πραγματοποίησε την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η HAWKERS θα του επιστρέψει το ποσό εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Χρήστης αποφάσισε να λύσει τη σύμβαση.

-Εάν ο Χρήστης πραγματοποίησε την πληρωμή με PayPal, η HAWKERS θα του επιστρέψει το ποσό εντός 24-48 ωρών από την ημέρα που ο Χρήστης αποφάσισε να λύσει τη σύμβαση.

 

6.2. Υπαναχώρηση.

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν μείνει ικανοποιημένος από τα προϊόντα που έλαβε με την παραγγελία του, ο Χρήστης, με βάση τον Γενικό Νόμο για την υπεράσπιση Χρηστών και Καταναλωτών, έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την επιστροφή του συνόλου της παραγγελίας ή, αν το προτιμά, θα μπορεί να επιστρέψει οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αποτελούν το σύνολο της παραγγελίας και όλα αυτά χωρίς καμιά επιβάρυνση και χωρίς την ανάγκη να αναφέρει τους λόγους.

Ο Χρήστης όμως θα πρέπει να αναλάβει πλήρως το κόστος επιστροφής στην HAWKERS, τόσο αν επιστρέψει όλη την παραγγελία όσο αν επιστρέψει κάποια από τα προϊόντα της παραγγελίας.

Για να κάνετε την επιστροφή, πρέπει να επικοινωνήσετε με την HAWKERS στη φόρμα  επικοινωνίας μας. Αφού λάβει το μήνυμα, η HAWKERS θα υποδείξει τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας στα γραφεία ή στις αποθήκες της.

Οι Χρήστες μπορούν να στείλουν το προϊόν στα παρακάτω γραφεία/αποθήκες της HAWKERS:

 

- Γραφεία στην Ισπανία: Play Hawkers S.L C/ Marie Curie, 34, Elche Parque Empresarial 03203 Elche (Αλικάντε) Ισπανία

- Αποθήκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Shipwire Inc. 1409 S Lilac Ave Bloomington, CA 92316 Η.Π.Α.

- Αποθήκη στην Αυστραλία: PLY RETURNS PO BOX 6035 CHULLORA, NSW, 1405

 

Η HAWKERS δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα επιλέξει ο Χρήστης για την επιστροφή της παραγγελίας. Με αυτή την έννοια, η HAWKERS συνιστά στον Χρήστης να ζητήσει από την εταιρεία ταχυμεταφορών να του παραδώσει μια απόδειξη παράδοσης αφού ο μεταφορέας αφήσει το προϊόν στα γραφεία/αποθήκες της HAWKERS, έτσι ώστε ο Χρήστης να έχει κάποια απόδειξη ότι το προϊόν παραδόθηκε σωστά στην HAWKERS.

Η HAWKERS επίσης δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης στείλει την παραγγελία σε μια διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί με τις προαναφερθείσες.

Αναφορικά με τις επιστροφές παραγγελιών που οι Χρήστες πραγματοποιούν εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, η HAWKERS δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης στείλει την παραγγελία σε μια διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί σε αυτήν των γραφείων της HAWKERS στην Ευρώπη : C/ Marie Curie, 34, Elche Parque Empresarial 03203 Elche (Αλικάντε) Ισπανία.

Τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας (όπως για παράδειγμα, τα έξοδα αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών) αναλαμβάνονται πλήρως από τον Χρήστη.

Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει όλες του τις ετικέτες, συσκευασίες και -ενδεχόμενα-, εγγράφων και πρωτότυπων αξεσουάρ που το συνόδευαν. Αν δεν τηρηθεί αυτό εκ μέρους του Χρήστη ή εάν το προϊόν έχει υποστεί κάποιου είδους ζημιά, ο Χρήστης αποδέχεται ότι το προϊόν μπορεί να υποστεί υποτίμηση ή η HAWKERS μπορεί να απορρίψει την επιστροφή.

Αφού η HAWKERS ελέγξει ότι η παραγγελία είναι σε καλή κατάσταση, η HAWKERS θα προβεί στην επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί από τον Χρήστη.

Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει το σύνολο της παραγγελίας του, η HAWKERS θα επιστρέψει το σύνολο του ποσού που θα έχει πληρώσει ο Χρήστης (περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει μόνο ένα ή κάποια από τα προϊόντα που αποτελούσαν την παραγγελία του, η HAWKERS δεν θα μπορεί να του επιστρέψει τα έξοδα αποστολής που ο Χρήστης πλήρωσε για το σύνολο της παραγγελίας.

Η HAWKERS πληροφορεί τους Χρήστες ότι η προθεσμία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που θα έχει χρησιμοποιήσει ο Χρήστης την ώρα της πραγματοποίησης της αγοράς:

 

-Εάν ο Χρήστης πραγματοποίησε την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η HAWKERS θα του επιστρέψει το ποσό εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Χρήστης αποφάσισε να λύσει τη σύμβαση.

-Εάν ο Χρήστης πραγματοποίησε την πληρωμή με PayPal, η HAWKERS θα του επιστρέψει το ποσό εντός 24-48 ωρών από την ημέρα που ο Χρήστης αποφάσισε να λύσει τη σύμβαση.

 

Σε κάθε περίπτωση, η HAWKERS θα επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός των επόμενων 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Χρήστης ενημέρωσε για την απόφασή του να λύσει τη σύμβαση.

 

7. Πολιτική Αλλαγής των προϊόντων

 

Η HAWKERS δεν αποδέχεται την ανταλλαγή μεταξύ ενός προϊόντος αγορασμένου από τον Χρήστη και ενός προϊόντος που προσφέρεται στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την αλλαγή ενός προϊόντος, οφείλει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης επί αυτού σύμφωνα με τον όρο 6.2 και να αγοράσει στη συνέχεια το νέο προϊόν που επιθυμεί.

 

8.- Χρήση του Ιστοτόπου

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του Ιστοτόπου για δόλιους σκοπούς ή σκοπούς σχετικούς με οποιασδήποτε μορφής ποινικά αδικήματα ή παράνομες δραστηριότητες.

Απαγορεύεται η αποστολή, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση κάθε είδους παράνομου, προσβλητικού, καταχρηστικού, απρεπούς, δυσφημιστικού, ανήθικου ή απειλητικού υλικού, ή υλικού που σημαίνει παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καταχωρημένων εμπορικών σημάτων και μαρκών, απορρήτου, ιδιωτικότητας ή κάθε άλλου δικαιώματος, ή να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υβριστικό ή κατακριτέο για τρίτα μέρη, ή το περιεχόμενο του οποίου να περιέχει ιούς πληροφορικής, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό περιεχόμενο, αλυσίδα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή οποιουδήποτε είδους "spam" και, γενικά, κάθε είδους ενόχληση ή περιττή δυσχέρεια.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να κάνει νόμιμη, ακέραια, έντιμη και ορθή χρήση όλων των πληροφοριών και περιεχομένων στα οποία θα έχει πρόσβαση είτε μέσω του Ιστοτόπου ή μέσω Ιστοτόπων τρίτων στους οποίους θα έχει πρόσβαση μέσα από συνδέσμους του Ιστοτόπου, και όλα αυτά με βάση τις αρχές της καλής πίστης και του σεβασμού της υφιστάμενης νομοθεσίας και των παρόντων Όρων και Συνθηκών.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση να μην προκαλέσει ούτε δόλια ούτε εκ προθέσεως βλάβες και ζημιές που μπορούν να υποσκάψουν ή να αλλοιώσουν τον Ιστότοπο όπως και να εισαγάγει ή διαδώσει ιούς πληροφορικής που μπορεί να προκαλέσουν μη εγκεκριμένες μεταβολές στο περιεχόμενο ή στα συστήματα που αποτελούν τον Ιστότοπο.

Η HAWKERS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή ακόμα και να ακυρώσει τις παραγγελίες σε Χρήστες που κάνουν κακή χρήση των περιεχομένων και/ή παραβιάζουν οποιονδήποτε από τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.

 

9. Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστοτόπου www.hawkersco.com, του πηγαίου του κώδικα, του σχεδιασμού του, των δομών πλοήγησης και των διαφόρων στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν ανήκουν στην HAWKERS, στην οποία ανήκει η αποκλειστικότητα άσκησης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσής του με οποιονδήποτε τρόπο και, ειδικότερα, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής, δημοσιοποίησης και μετασχηματισμού, σύμφωνα με την εφαρμοστέα ισπανική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

HAWKERS ενημερώνει ότι παραχωρεί ρητή ή σιωπηρή άδεια ή έγκριση για κανένα από δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής της ιδιοκτησίας ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ιδιοκτησία σχετιζόμενο, άμεσα ή έμμεσα, με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αναπαραγωγή των περιεχομένων του Ιστοτόπου, ούτε καν μέσω υπερσυνδέσμου, χωρίς την ρητή και γραπτή συγκατάθεση της HAWKERS. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των περιεχομένων θα επιφέρει την ανάληψη των ευθυνών που προβλέπονται από τον νόμο.

 

10. Υπερσύνδεσμοι

 

Οι υπερσύνδεσμοι που περιέχονται στον Ιστότοπο μπορεί να οδηγούν σε Ιστοτόπου τρίτων. Η HAWKERS δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτούς τους Ιστοτόπους, που θα θεωρηθεί ότι παρέχονται με χαρακτήρα καθαρά ενημερωτικό εκ μέρους της HAWKERS, και ότι σε καμιά περίπτωση δεν υποδηλώνουν κανενός είδους σχέση, αποδοχή ή υποστήριξη μεταξύ της HAWKERS και των ατόμων ή των φορέων κατόχων αυτών των περιεχομένων ή ιδιοκτητών των Ιστοτόπων στους οποίους αυτά βρίσκονται.

 

11. Μερική ακύρωση

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Ρήτρα αυτών των Όρων και Συνθηκών κηρυχθεί άκυρη, οι λοιπές Ρήτρες θα εξακολουθούν να ισχύουν και θα ερμηνεύονται έχοντας υπόψη το πνεύμα των παρόντων Όρων και Συνθηκών.

 

12. Τροποποιήσεις

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι αυτές που ισχύουν έως την ημέρα της τελευταίας επικαιροποίησής τους. Η HAWKERS επιφυλάσσεται της αρμοδιότητας μονομερούς τροποποίησης των παρόντων Όρων και Συνθηκών, καθώς και της πολιτικής ιδιωτικότητας και κάθε άλλης πληροφορίας. Η θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων των Όρων και Συνθηκών θα γίνει από τη στιγμή της δημοσίευσής τους σε αυτόν τον Ιστότοπος.

 

13. Γνωστοποιήσεις

 

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ της HAWKERS και του Χρήστη σχετικά με την πραγματοποίηση των παραγγελιών μέσω του Ιστοτόπου, θα πραγματοποιηθούν γραπτώς και σύμφωνα με τις διαδικασίες επικοινωνίας που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους και Συνθήκες για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 

14. Γλώσσα

 

Η HAWKERS μπορεί να μεταφράσει τους παρόντες Όρους και Συνθήκες, την Πολιτική Ιδιωτικότητας ή οποιονδήποτε άλλον κανόνα, πολιτική ή διαδικασία λειτουργίας που μπορεί να δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Η ισπανική εκδοχή του κειμένου θα είναι η επικρατούσα σε περίπτωση διαφωνίας.

 

15. Δεοντολογική πολιτική έναντι των προμηθευτών

 

Ως εταιρεία με κύρος και αξιοπιστία, δεσμευμένη με το στόχο του να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, η HAWKERS αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές της ενεργούν με σεβασμό της δεοντολογίας. Προσδοκούμε ότι οι προμηθευτές μας θα παράσχουν συστηματικά ένα περιβάλλον που προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, πέρα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι οι προμηθευτές οφείλουν να τηρούν την εθνική τους νομοθεσία και κανονισμούς σε θέματα απασχόλησης, και ιδιαίτερα με σεβόμενοι τα παρακάτω:

 

 • Ελάχιστη ηλικία εργασίας
 • Ελεύθερη επιλογή εργασίας
 • Υγεία και ασφάλεια
 • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
 • Απουσία διακρίσεων
 • Απουσία επίπονης ή απάνθρωπης μεταχείρισης
 • Ωράριο εργασίας
 • Μισθούς
 • Εργασιακές συνθήκες
 •  

  Η HAWKERS ποτέ δεν θα προμηθευτεί ενσυνείδητα από χώρες που παραβιάζουν τις παραπάνω αρχές. Προσδοκούμε επίσης ότι οι προμηθευτές μας θα μεταφέρουν αυτές τις αρχές στις σχέσεις τους με τους δικούς τους προμηθευτές. Λόγω της, κάποιες φορές περίπλοκης, φύσης της αλυσίδας προμηθευτών μας, δεν είναι πάντα εφικτή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συνθηκών κάθε ατόμου που σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων μας. Στον βαθμό όμως που η HAWKERS αναπτύσσεται, αναγνωρίζει τη σημασία ανάληψης της πρωτοβουλίας και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων που συμμετέχουν στην παραγωγή των προϊόντων της.

   

  16. Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία

   

  Οι παρόντες Όροι και Συνθήκες υπόκεινται στην ισπανική νομοθεσία. Τα μέρη, με βάση του Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2007, της 16 ης Νοεμβρίου, με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του Γενικού Νόμου Υπεράσπισης των Χρηστών και των Καταναλωτών και άλλοι συμπληρωματικοί νόμοι, υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας του Χρήστη.

  Με βάση επίσης τον Κανονισμό (ΕE) αριθμ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου του 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, η HAWKERS σάς ενημερώνει ότι, σε περίπτωση διαφοράς, ο Χρήστης κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να καταφύγει στην “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών” που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προσπαθήσει να επιλύσει εξωδικαστικά οποιαδήποτε διαφορά προκληθεί από την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της HAWKERS.

  Η πρόσβαση στην “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών” μπορεί να γίνει μέσω της διεύθυνσης: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Σε κάθε περίπτωση, η HAWKERS γνωστοποιεί στον Χρήστη ότι έχει στη διάθεσή του ένα Δελτίο Παραπόνων με το οποίο μπορείτε να εκφράσετε οποιοδήποτε παράπονο ή διεκδίκηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η HAWKERS.