ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

1. - Ποιοι είμαστε;

 

Ο ιστότοπος αυτός είναι ιδιοκτησία της PLAY HAWKERS, S.L. (εφεξής, “ HAWKERS”), εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο της πόλης Alicante: αριθμός 1553 του Βιβλίου 20 στον Τόμο 3.749 Αρχείο 168, Φύλλο A-138493, εγγραφή 5η με ΑΦΜ:B-54754718 και εταιρική έδρα επί της οδού C/ Marie Curie, 34, Polígono Industrial, 03203, Elche (Alicante).

 

2.- Πληροφορίες και συγκατάθεση

 

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο χρήστης (εφεξής, ο « Χρήστης» ή οι «Χρήστες») ενημερώνεται και δίνει ελεύθερα, εν πλήρη επίγνωση, συγκεκριμένα και με ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχει μέσω του ιστότοπου στην URL [https://www.hawkersco.com/] (εφεξής “Ιστοσελίδα”) από την HAWKERS, καθώς επίσης για τα δεδομένα που προέρχονται από την πλοήγησή του και όλα τα δεδομένα που μπορεί να παρέχει στο μέλλον.

 

Ο χρήσης πρέπει να διαβάσει με προσοχή αυτή την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία χρησιμοποιεί σαφή και απλή γλώσσα για να διευκολύνει την κατανόησή της, έτσι ώστε ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει, ελεύθερα και οικειοθελώς, αν επιθυμεί να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του στην HAWKERS.

 

3.- Υποχρεωτική παροχή των δεδομένων

 

Τα δεδομένα που ζητούνται στα έντυπα της Ιστοσελίδας έχουν γενικό χαρακτήρα, είναι υποχρεωτικά (εκτός αν στο ζητούμενο πεδίο υπάρχει διαφορετική διευκρίνηση) για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους.

 

Για αυτό το λόγο, αν δεν παρέχονται ή δεν γίνεται με σωστό τρόπο δεν θα είναι δυνατή η εκπλήρωση του σκοπού, με την επιφύλαξη ότι θα μπορεί να προβάλει ελεύθερα το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

 

4- Για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η HAWKERS τα δεδομένα του Χρήστη;

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας από την HAWKERS είναι σύμφωνη με τους εξής σκοπούς:

 

 1. Δεδομένα που παρέχονται για τη πραγματοποίηση μιας αγοράς:

 

 • Διαχείριση, επεξεργασία, αποστολή και παρακολούθηση των αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Επικοινωνία με τον Χρήστη για ολοκλήρωση της παραγγελίας αν την έχει αποθηκεύσει στο καλάθι αγορών του ή έχει αποθηκεύσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του χωρίς να έχει ολοκληρώσεις τη διαδικασία πληρωμής.
 • Διεξαγωγή ερευνών ποιότητας και ικανοποίησης.
 • Αποστολή εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS, με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα, εκτός κι αν ο χρήστης δεν συμφωνεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό στην Ιστοσελίδα.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη, με ηλεκτρονικά μηνύματα και συμβατικά μέσα, για προϊόντα και υπηρεσίες (i) των εταιρειών του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L. (Εταιρείες του Ομίλου Saldum:Northweek, S.L., Miss Hamptons Brand, S.L., After Sunglasses, S.L., Bratleboro, S.L., Play Okyla, S.L., Hawkers Group Retail, S.L., Saldum Eyewear, S.L., Wolf & Sun, S.L.), όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS και, (ii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η HAWKERS, αν ο Χρήστης συναινεί σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, αν ο Χρήστης το εξουσιοδοτεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης για τη χρήση της ιστοσελίδας και έλεγχος των προτιμήσεων και συμπεριφορών του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία με Χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

2. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων για προϊόντα εκτός αποθέματος:

 

 • Ενημέρωση των Χρηστών για τη διαθεσιμότητα προϊόντων που είχαν ενδιαφερθεί και δεν υπήρχαν σε απόθεμα.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες (i) της HAWKERS, (ii) των εταιρειών του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS και, (iii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η HAWKERS, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
 • Επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, αν ο Χρήστης το εξουσιοδοτεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας και έλεγχος των προτιμήσεων και συμπεριφορών του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία με Χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

3. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 

 • Διαχείριση, επεξεργασία και ανταπόκριση στις ερωτήσεις, τα αιτήματα, τα περιστατικά ή τις διαβουλεύσεις του Χρήστη.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες (i) της HAWKERS, (ii) των εταιρειών του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS και, (iii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η HAWKERS, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
 • Επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, αν ο Χρήστης το εξουσιοδοτεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας και έλεγχος των προτιμήσεων και συμπεριφορών του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία με Χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

4. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασιών:

 

 • Διαχείριση της σχέσης με συνεργάτες και influencer.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες (i) της HAWKERS, (ii) των εταιρειών του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS και, (iii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η HAWKERS, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
 • Επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, αν ο Χρήστης το εξουσιοδοτεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας και έλεγχος των προτιμήσεων και συμπεριφορών του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία με Χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

5. Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του Newsletter:

 

 • Διαχείριση της εγγραφής και/ή της διαγραφής από το Newsletter.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες (i) της HAWKERS, (ii) των εταιρειών του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS και, (iii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η HAWKERS, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
 • Επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, αν ο Χρήστης το εξουσιοδοτεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας και έλεγχος των προτιμήσεων και συμπεριφορών του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία με Χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

6. Δεδομένα που παρέχονται για την απόκτηση εκπτώσεων ή για τη συμμετοχή σε προσφορές:

 

 • Διαχείριση και πραγματοποίηση της προσφοράς, καθώς επίσης διαχείριση της ανάπτυξής της.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο Χρήστη με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες (i) της HAWKERS, (ii) των εταιρειών του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS και, (iii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η HAWKERS, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
 • Επεξεργασία ενός εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στον Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, αν ο Χρήστης το εξουσιοδοτεί σημειώνοντας το κουτάκι για αυτό το σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας και έλεγχος των προτιμήσεων και συμπεριφορών του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία με Χρήστες της Ιστοσελίδας.

 

5.- Ποια δεδομένα του Χρήστη θα επεξεργάζεται η HAWKERS;

 

Η HAWKERS θα επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες των δεδομένων του Χρήστη:

 

 1. Για την πραγματοποίηση μίας αγοράς:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο και ταυτότητα.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Δεδομένα συναλλαγής για αγαθά και υπηρεσίες στην HAWKERS: προϊόντα και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ή για αυτά που ο Χρήστης δείχνει ενδιαφέρον.
 • Οικονομικά δεδομένα: κάρτα τράπεζας.
 • Δεδομένα πλοήγησης.

 

2. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων για προϊόντα εκτός αποθέματος:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα και επώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα συναλλαγής για αγαθά και υπηρεσίες στην HAWKERS: προϊόντα και υπηρεσίες που ο Χρήστης δείχνει ενδιαφέρον.
 • Δεδομένα πλοήγησης.

 

3. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα και επώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Άλλα δεδομένα: δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες στα ανοιχτά πεδία των διαθέσιμων εντύπων στην Ιστοσελίδα.
 • Δεδομένα πλοήγησης.

 

4. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασίας:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα και επώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Δεδομένα πλοήγησης.

 

5. Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του Newsletter:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα και επώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα πλοήγησης.

 

6. Δεδομένα που παρέχονται για την απόκτηση εκπτώσεων ή για τη συμμετοχή σε προσφορές:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα και επώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Δεδομένα συναλλαγής για αγαθά και υπηρεσίες στην HAWKERS: προϊόντα και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ή για αυτά που ο Χρήστης δείχνει ενδιαφέρον.
 • Δεδομένα πλοήγησης.

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους και δεσμεύεται να τους μεταβιβάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου, απαλλάσσοντας τη HAWKERS από κάθε ευθύνη σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η HAWKERS μπορεί να πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους για να το επιβεβαιώνει, υιοθετώντας ανάλογες διαδικασίες με τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων.

 

6.- Ποια είναι η νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη εκ μέρους της HAWKERS;

 

Η νομιμοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, θα είναι ως εξής:

 

 1. Δεδομένα που παρέχονται για τη πραγματοποίηση μιας αγοράς:

 

 • Εκτέλεση του συμβολαίου, για τη διαχείριση, την επεξεργασία, την αποστολή, την παρακολούθηση των αγορών και την επικοινωνία με το Χρήστη για ολοκλήρωση της παραγγελίας αν την έχει αποθηκεύσει στο καλάθι αγορών του ή έχει αποθηκεύσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του χωρίς να έχει ολοκληρώσεις τη διαδικασία πληρωμής
 • Έννομο συμφέρον, για την πραγματοποίηση ερευνών ποιότητας και ικανοποίησης και για την αποστολή εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών, με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS.
 • Συγκατάθεση, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, είτε είναι εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Συγκατάθεση, για την επεξεργασία εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

 

2. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων για προϊόντα εκτός αποθέματος:

 

 • Συγκατάθεση, για ενημέρωση των Χρηστών για τη διαθεσιμότητα προϊόντων που είχαν ενδιαφερθεί και δεν υπήρχαν σε απόθεμα.
 • Συγκατάθεση, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS και τρίτων εταιρειών, είτε είναι εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Συγκατάθεση, για την επεξεργασία εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

 

3. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 

 • Συγκατάθεση, για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την ανταπόκριση στις ερωτήσεις, τα αιτήματα, τα περιστατικά ή τις διαβουλεύσεις του Χρήστη.
 • Συγκατάθεση, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS και τρίτων εταιρειών, είτε είναι εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Συγκατάθεση, για την επεξεργασία εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

 

4. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασιών:

 

 • Εκτέλεση του συμβολαίου, για τη διαχείριση της σχέσης με συνεργάτες και influencer.
 • Συγκατάθεση, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS και τρίτων εταιρειών, είτε είναι εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Συγκατάθεση, για την επεξεργασία εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

 

5. Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του Newsletter:

 

 • Συγκατάθεση, για τη διαχείριση της εγγραφής και/ή της διαγραφής από το Newsletter, που πραγματοποιείται μέσω του διαθέσιμου καναλιού στην ιστοσελίδα.
 • Συγκατάθεση, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS και τρίτων εταιρειών, είτε είναι εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Συγκατάθεση, για την επεξεργασία εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

 

6. Δεδομένα που παρέχονται για την απόκτηση εκπτώσεων ή για τη συμμετοχή σε προσφορές:

 

 • Συγκατάθεση, για τη διαχείριση της προσφοράς και την εφαρμογή της έκπτωσης ή της προσφοράς.
 • Συγκατάθεση, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα για προϊόντα και υπηρεσίες της HAWKERS και τρίτων εταιρειών, είτε είναι εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η HAWKERS ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Συγκατάθεση, για την επεξεργασία εμπορικού προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους για να προσφέρει στο Χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

 

Οι συναινέσεις που παρέχονται για τους αναφερόμενους σκοπούς είναι ανεξάρτητες και για αυτό το λόγο ο Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει μόνο μία από αυτές χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες.

 

Για την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσης, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την HAWKERS μέσω του contact@hawkersco.com.

 

7.- Με ποιους παραλήπτες μοιράζονται τα δεδομένα του Χρήστη;

 

Τα δεδομένα του Χρήστη μεταβιβάζονται σε:

 

 • Δημόσιες αρχές σε περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία.
 • Η SALDUM VENTURES, S.L., μητρική εταιρεία, βάσει του έννομου συμφέροντος που προβλέπεται στον κανονισμό της προστασίας δεδομένων, με σκοπούς διοικητικούς για τη διαχείριση του εταιρικού ομίλου.
 • Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Όμιλο SALDUM VENTURES, S.L. (Παραπάνω αναφερόμενες) με σκοπό την αποστολή στο Χρήστη εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
 • Εταιρείες που σχετίζονται με τον τομέα του μάρκετινγκ ή ανήκουν στην Adigital, των τηλεπικοινωνιών, της οικονομίας, της ψυχαγωγίας, της μεγάλης κατανάλωσης, την αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και του νερού, ΜΚΟ, των κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων, με σκοπό την αποστολή στο Χρήστη εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μηνύματα και/ή συμβατικά μέσα, σχετικά με τους αναφερόμενους τομείς, αν ο Χρήστης συναινεί για αυτό το σκοπό σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.

 

8.- Διεθνείς μεταφορές των δεδομένων

 

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η HAWKERS έχει αγοράσει υπηρεσίες των hopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Atlassian, Amazon Web Services και Slack, των οποίων οι διακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ, και αυτό εμπλέκει τη διεθνή μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, οι διεθνείς μεταφορές δεδομένων είναι τυποποιημένες μιας και οι αναφερόμενες εταιρείες τηρούν το Πρωτόκολλο του Privacy Shield.

 

9.- Διατήρηση των δεδομένων

 

Τα δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται για τις εξής προθεσμίες:

 

 1. Δεδομένα που παρέχονται για τη πραγματοποίηση μιας αγοράς:

 

 • Τα δεδομένα που παρέχονται για τη διαχείριση, την επεξεργασία, την αποστολή και την παρακολούθηση των αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί διατηρούνται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μόλις αυτή ολοκληρωθεί, για την προθεσμία παραγραφής των νόμιμων ενεργειών που μπορεί να προκύπτουν από αυτή.
 • Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Χρήστη για ολοκλήρωση της παραγγελίας αν την έχει αποθηκεύσει στο καλάθι αγορών του ή έχει αποθηκεύσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του χωρίς να έχει ολοκληρώσεις τη διαδικασία πληρωμής, θα διατηρούνται για 180 ημέρες.
 • Τα στοιχεία σχετικά με τις έρευνες ποιότητας και ικανοποίησης θα διατηρούνται για πέντε (5) χρόνια.

 

2. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων για προϊόντα εκτός αποθέματος, θα επεξεργάζονται μέχρι να αποσταλεί επικοινωνία στο Χρήστη, υποδεικνύοντας του ότι υπάρχει απόθεμα του προϊόντος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε απόθεμα, για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

 

3. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας, θα διατηρούνται για το αναγκαίο χρονικό διάστημα για την επεξεργασία και την ανταπόκριση στο αίτημα και, μόλις ολοκληρωθεί, για την προθεσμία παραγραφής των νόμιμων ενεργειών που μπορεί να προκύπτουν από το εν λόγω αίτημα.

 

4. Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασιών, θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και, μόλις ολοκληρωθεί, για την προθεσμία παραγραφής των νόμιμων ενεργειών που μπορεί να προκύπτουν από αυτήν.

 

5. Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του Newsletter, θα διατηρούνται όσο ο Χρήστης δεν ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για αυτό το σκοπό.

 

6. Δεδομένα που παρέχονται για την απόκτηση εκπτώσεων ή για τη συμμετοχή σε προσφορές, θα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς και, μόλις ολοκληρωθεί, για την προθεσμία παραγραφής των νόμιμων ενεργειών που μπορεί να προκύπτουν από αυτήν.

 

7. Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, θα επεξεργάζονται μέχρι ο Χρήστης να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

 

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προφίλ, χρησιμοποιώντας πηγές από τρίτους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

 

10.- Εμπορικές επικοινωνίες και προσφορές

 

Ένας από τους σκοπούς για τον οποίο η HAWKERS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες είναι για να τους αποστείλουν εμπορικές επικοινωνίες με πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, προσφορές, ευκαιρίες, εκδηλώσεις και σχετικά νέα τους Χρήστες.

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει πλέον εμπορικές επικοινωνίες ή προσφορές από την HAWKERS, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από την υπηρεσία αποστέλλοντας ένα email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@hawkersco.com.

 

11.- Ευθύνη Χρήστη

 

Ο Χρήστης:

 

 • Δηλώνει ότι είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών και ότι παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένα δεδομένα στην HAWKERS. Για αυτούς τους σκοπούς, ο Χρήστης ανταποκρίνεται στην εγκυρότητα των δεδομένων που επικοινωνεί και θα διατηρεί ανάλογα ενημερωμένες τις πληροφορίες που παρέχει ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάστασή του.
 • Δηλώνει ότι έχει ενημερώσει τους τρίτους όταν παρέχει τα δεδομένα τους, σε περίπτωση που ισχύει, για τα περιεχόμενα αυτού του κειμένου. Επίσης, εγγυάται ότι έχει αποκτήσει την έγκρισή τους για να παρέχει τα δεδομένα τους στην HAWKERS για τους αναφερόμενους σκοπούς.
 • Θα είναι υπεύθυνοι για ψευδής ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας και των ζημιών και βλαβών, άμεσων ή έμμεσων, που αυτό προκαλεί στην HAWKERS ή σε τρίτους.

 

12.- Άσκηση των δικαιωμάτων

 

Ο χρήστης μπορεί να αποστέλλει ένα έγγραφο στην HAWKERS, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας πολιτικής, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση contact@hawkersco.com, με συνημμένο ένα αντίγραφο της ταυτότητάς του οποιαδήποτε στιγμή και δωρεάν:

 

 • Ανάκληση συναίνεσης.
 • Απόκτηση επιβεβαίωσης ότι αν η HAWKERS επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που αφορούν τον Χρήστη ή όχι.
 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του.
 • Διόρθωση στοιχείων που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Αίτηση διαγραφής των δεδομένων του όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν.
 • Απόκτηση από την HAWKERS τον περιορισμό των δεδομένων όταν τηρείται κάποια από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στον κανονισμός για την προστασία των δεδομένων.
 • Αίτηση μεταφοράς των παρεχόμενων δεδομένων από την Χρήση στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό.
 • Επικοινωνία με το τμήμα προστασίας δεδομένων της HAWKERS με την παρακάτω διεύθυνση: dpo@saldum.com.
 • Κατάθεση μίας έντασης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώπιον του Ισπανικού Φορέα για την Προστασία των δεδομένων με αποστολή της στη διεύθυνση C/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, όταν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της προστασίας δεδομένων.

 

13.- Μέτρα ασφαλείας

 

Η HAWKERS θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη συνέχεια με απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και διασφαλίζοντας την υποχρέωση του απορρήτου σύμφωνα με την περιεχόμενο του κανονισμού εφαρμογής, υιοθετώντας για αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται την προστασία των δεδομένων και εμποδίζουν την τροποποίηση, την απώλεια, την επεξεργασία ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή τους, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και κινδύνων που εκτίθενται.

 

14.- Αλλαγές

 

Η HAWKERS διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί την Πολιτική Απορρήτου της όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο, και σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνει τους Χρήστες. Για αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου για να διαβάζετε την πιο πρόσφατη έκδοσης της Πολιτικής Απορρήτου της HAWKERS.

 

15.- Αποδοχή και Συγκατάθεση

 

Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποδέχεται και συναινεί με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους από την HAWKERS, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.